فرزندم...

سال 95 رو به تمام شدن است و تو وارد سال 96 میشوی....سالی که در آن وارد این دنیا میشوی...

سال خروس!!!!!!

بچه ام این دنیا درکنار زشتی هاش، زیبایی های زیاذی دارد اگر تو ببیینی..و بخاهی از زقم زنندگانش باشی..

تو میتوانی خالق زیبایی باشی و مهربانی..

تو میتوانی عشق را باور کنی و اکسیرش را به دیگران هدیه کنی بی هیچ چشم داشتی...

بی گمان عشق من و پدرت به تو و  به هم، از تو نیز انسانی عاشق بارمی آورد.

آآآآآآآآآآآمین.

منبع اصلی مطلب : انتقال تجربه، هدیه ای جاودانه
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : نوروز مبارک بچه ام