دوست دارم

سلام ببرک من

 امروز وارد ده هفتگی شدی مامانی..

یه دنیا دوست دارم... تو بمن و پدرت انرژی دادی..

زوووود بیا 


گاهی خیلی خسته و بیحال میشم.. یک شب به زوووور ظرفامو شستم .. خیلی غریبی سخته مامان

ولی خوبه که بابات خوبه...

مامان بزرگ هم اینجاست .. اومده پیشم..

دوست دارم


منبع اصلی مطلب : انتقال تجربه، هدیه ای جاودانه
برچسب ها : دوست دارم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : سلام مامانی